Available courses

Celem szkolenia jest umożliwienie dyrektorom finansowym spojrzenie na firmę z perspektywy banku. 

W trakcie kursu omówimy:

  • jak banki oceniają zdolność kredytową firmy
  • jakie dokumenty należy przygotować przed rozpoczęciem relacji z bankiem
  • co można z bankiem negocjować i w jaki sposób
  • jak budować długotrwałą relację strategiczną z bankiem

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla analityków kredytowych, jak i dla osób pracujących po stronie biznesu w bankowości przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia przeanalizujemy czynniki ryzyka płynące z 4 filarów analizy kredytowej:

1) Ocena zarządu i właściciela

2) Analiza branżowa

3) Analiza finansowa

4) Struktura transakcji

W ramach tego szkolenia nauczysz się jak wycenić wartość akcji z uwzględnieniem:

- analizy makroekonomicznej

- analizy branżowej

- oceny strategii spółki

- oceny zarządu i właściciela

- analizy finansowej na bazie historycznej

- prognozy przychodów, zysków i przepływów

- wyceny metodą majątkową

- wyceny metodą rynkową

- wyceny metodą dochodową (DCF)

Kurs prowadzony jest przez Mirka Jasińskiego, w ramach certyfikacji kredytowej SGB Banku

Wydawać by się mogło, że analiza ryzyka kredytowego klientów prowadzących uproszczoną księgowość jest łatwiejsza niż klientów na pełnej księgowości, tak jednak nie jest - a przynajmniej nie do końca. W dużych instytucjach posiadających portfele o dużej granularności można zastosować prosty scoring i oprzeć się na miarach statystycznych szkodowości portfela. 

W mniejszych bankach, analitycy muszą często zastosować podejście indywidualne do klientów na KPiR, a co za tym idzie, zrekonstruować bilans i rachunek wyniku w oparciu o zapisy księgi.

Szkolenie prowadzone jest przez Agatę Krawczyk w ramach certyfikacji kredytowej SGB. 

Agata większość swojej kariery przepracowała w bankach, zajmując stanowiska od Doradcy Klienta do Eksperta Agro w centrali banku BNP Paribas. W tej ostatniej roli, jej nadrzędnym zadaniem było szkolenie kadry zarządzającej, pracowników sprzedaży i pracowników ryzyka z charakterystyki sektora Agro i produktów ukierunkowanych na tę branżę


Szkolenie wewnętrzne dla decydentów kredytowych Banku Pekao SA - grupa 3

Szkolenie wewnętrzne dla decydentów kredytowych Banku Pekao SA - grupa 2

Szkolenie wewnętrzne dla decydentów kredytowych Banku Pekao SA - grupa 1

Szkolenie zamknięte dla firmy Arka